درباره ما | about us

زمان کمتر , ظرافت بیشتر

Less time, more elegance

داتام با بومی‌سازی تکنولوژی جهانی به کمک مهندسین ایرانی نیاز بنگاه‌های خرد و کلان به انواع چابگرهای سه‌بعدی را در اندازه‌های متنوع برطرف می‌کند

by localize global technology with the help of Iranian  engineers Solves the need of small and large enterprises for various types of 3D printers in various sizes


مجله
تماس باما

پرسش های خود را با ما در میان بگذارید

ما خوشحالیم که با مشتریان از سراسر جهان کار می کنیم.